“Men e-sport er da ikke en sport?!”

Eller er det? Skak, et spil som har mange fællestræk med e-sport, er en anerkendt sport af den olympiske komité hvor e-sport ikke er det (Olympic), men skak har ligesom e-sport været meget omdiskuteret som en decideret sportsgren. I denne artikel er det ikke mit formål at retfærdiggøre e-sport som en sport, men objektivt at fremhæve denne diskussions to sider.

På den anerkendende side argumenteres der for, at i e-sportspil kræver meget af spilleren. Hvis personen skal mestre spillets elementer, skal man beherske strategi og taktik, hurtighed og præcision i øje-hånd koordination, samt have udholdenhed og overskud psykisk og fysisk. Der eksisterer mange forskellige e-sport spil, og hvis man ønsker at blive professionel i blot ét spil, kræves der enorme mængder træning, dedikation og talent. (BBC 2016) Spillere på professionelle hold bor ofte sammen og træner 5-7 dage om ugen sammen i det der tidsmæssigt svarer til en normal arbejdsdag i Danmark på 7-8 timer. Ud over træning med holdet skal man tilføje spillernes træning af individuelle færdigheder, samt streaming[1], hvorfor en normal træningsdag kan vare op til 12-14 timer. I denne træningstid ser man ofte, at der iblandt professionelle e-sportsudøvere dyrkes motion og spises sundt med henblik på at få en mere udholdende fysik, da dette også er nødvendigt for præstationsevnen. (BBC; Business Insider). Denne mængde træning overgår mange andre sportsgrene.

e-sport-cropped-1165x

 

Men e-sport er ikke en officielt anerkendt sport, og på trods af, at en af verdens største sportskanaler, ESPN, har vist e-sportturneringer i januar 2015, så anerkender præsidenten af ESPN, John Skipper, alligevel ikke e-sport som en sport. (Forbes) Ifølge ham skal e-sport ses som en konkurrence, og han understreger i denne forbindelse, at skak heller ikke kan ses som en sport, selvom det gøres i flere andre sammenhænge. Selvom e-sport ikke er en anerkendt sport i olympiske eller andre sammenhænge, rejser professionelle spillere alligevel ofte rundt på et sportsvisum, når de deltager i turneringer i for eksempel USA.

På dictionary.com defineres ordet sport som; ”an athletic activity requiring skill or physical prowess and often of acompetitive nature, as racing, baseball, tennis, golf, bowling, wrestling, boxing, hunting, fishing, etc.”, hvor man igen kan sætte spørgsmålstegn, hvornår noget er ’atletisk’.

Spørgsmålet om, hvorvidt e-sport kan ses som en sport, kan grundlæggende besvares på fem måder, alt efter, hvem man spørger: 1) Ja, e-sport indeholder alle elementer, som definitorisk indgår i en sport. Der er konkurrence og det er en fysisk og psykisk præstation, der kræver øje-hånd koordination og præcision, udholdenhed i både fysisk og psykisk forstand, taktik og strategi samt træning og dedikation, hvilket sammenlagt må anskues som en sportslig præstation i stil med sportsgrene som skydning. Dette svar vil du oftest støde på blandt computerspilsoptimister. 2) Nej, computerspil er, og vil altid være, avancerede brætspil, hvor man konkurrerer mod hinanden i en ikke-tilstrækkeligt-bevægelig omfang, hvorfor det ikke kan anskues som en sport. 3) I fremtiden bliver e-sport anerkendt som sport. Hvis man har en grundantagelse om, at computerspil ikke anerkendes som sport på nuværende tidspunkt på grund af, at størstedelen af befolkningen ikke har stor nok indsigt i e-sportens indhold, kan man argumentere for, at e-sport vil blive anerkendt som sport den dag majoriteten af befolkning kender til fænomenet og dets indhold. Det kan desuden ske i fremtiden, hvis spillene udvikler sig til at kræve mere bevægelse ved brug af styringsmekanismer som ikke blot er mus og tastatur eller controller, men andre styringsværktøjer, som eksempelvis Oculus Rift med videre, hvor spilleren må yde større motoriske bevægelser. 4) Hvis definitionen af ’atletisk’ udvides til at inkludere stillesiddende aktiviteter. 5) e-sport og sport kan ikke sammenlignes – at stille dette spørgsmål er irrelevant, da det er som at sammenligne æbler med pærer. e-sport er e-sport, og foregår i en virtuel verden, mens sport foregår i den ”virkelige/fysiske verden” – uanset hvor mange ligheder man kan finde, vil ”pæren” aldrig være et ”æble”.

[1] Fænomenet streaming kommer fra www.twitch.tv, hvor amatører og professionelle gamere streamer deres spilsessioner online til et live publikum, hvor alle kan se med, og modtager penge gennem donationer, sponsorater og abonnenter til deres kanal.